Subiectele şi baremele la proba scrisã

Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de miercuri, 25 septembrie 2013 susţinutã la disciplinele: Drept civil şi Drept procesual civil

Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil

Subiecte la Drept civil şi Drept procesual civil pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;

Barem la disciplina Drept civil
Barem la disciplina Drept procesual civil

Formularul (model) pentru depunerea contestatiilor poate fi descarcat AICI.

Publicat in:
Examen primire in profesie
Distribuie:
Array
Data publicarii: 25 septembrie 2013