Subiectele şi baremele la proba scrisã

Publicãm subiectele şi baremele la proba scrisã din ziua de vineri, 27 septembrie 2013 susţinutã la disciplinele: Drept penal şi Drept procesual penal

Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat stagiar;

Barem
 la disciplina Drept penal
Barem
 la disciplina Drept procesual penal

Subiecte la Drept penal şi Drept procesual penal pentru candidaţii care vor dobîndi calitatea de avocat definitiv;

Barem
 la disciplina Drept penal
Barem
 la disciplina Drept procesual penal

Formularul (model) pentru depunerea contestatiilor poate fi descarcat AICI.

Publicat in:
Examen primire in profesie
Distribuie:
Array
Data publicarii: 23 septembrie 2013