Temele dezbaterilor din 07, 14, 21 aprilie și 05 mai 2016

În continuarea Programului lansat la 19 februarie 2015, privind dezbaterile – atelier organizate de Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA – la sediul UNBR (Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5)

Informăm avocații din barourile de pe raza Curții de Apel Bucureşti şi a Curților de Apel învecinate cu privire la temele dezbaterilor din 07, 14, 21 aprilie și 05 mai 2016:

I. 07 aprilie 2016 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Rolul avocatului în procesul penal. Particularități privind asistența judiciară. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat conf. univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: Domnul avocat Alexandru Stan, Baroul București, formator INPPA.

II. 14 aprilie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală. Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația profesiei de avocat – PARTEA a IV-a. Infracțiuni în competență comună. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: domnul avocat Mihnea Stoica, Prodecan al Baroului București.

III. 21 aprilie 2016 orele 17.00, dezbaterea cu tema: Funcția de dispoziție asupra drepturilor și libertăților fundamentale. Judecătorul de drepturi și libertăți. Competențe. Procedee probatorii. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: Domnul Mihail Udroiu, judecător la Curtea de Apel Oradea, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

IV. 05 mai  2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Funcția de verificare a trimiterii sau netrimiterii în judecată. Camera preliminară. Plângerea împotriva soluțiilor de netrimitere în judecată. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: Domnul Mihail Udroiu, judecător la Curtea de Apel Oradea, formator în cadrul Institutului Național al Magistraturii.

Astfel cum a fost inițiat proiectul, în cadrul susținerii temelor de formare profesională continuă, dezbaterile vor avea caracter interactiv, fiind invitați şi reprezentanți ai altor profesii juridice/judiciare (magistrați, executori judecătoreşti, notari publici, practicieni în insolvență).

Dezbaterile vor avea loc la Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5. Numărul de locuri disponibile este limitat.

Accesul se face pe la intrarea principală a Palatului de Justiție, iar participanții se vor identifica la intrare cu cardul de avocat.

Înscrierile se fac prin email, la adresa de email: [email protected]. Înscrierea se va realiza prin email, cu indicarea datelor de contact (nume şi prenume, baroul, adresă de email şi număr de telefon), numărul maxim de locuri fiind ocupat în ordinea primirii cererilor de înscriere. Persoanele înscrise astfel vor fi contactate, având obligația achitării taxei de 60 de lei / dezbatere, în 24 de ore de la confirmarea înscrierii. Dovada plății va fi comunicată prin email ([email protected]) în 24 de ore de la confirmarea înscrierii, în caz contrar, locul devenind disponibil.

Taxa urmează a se achita prin ordin de plată sau transfer bancar, în contul INPPA (IBAN: RO56RNCB0082044172480001, B.C.R. Bucureşti, Sucursala Unirea, CIF: 16137943). Persoanele care doresc emiterea unei facturi pentru suma achitată, vor preciza odată cu comunicarea confirmării plății și datele de facturare.

Pentru participarea la oricare din temele de dezbatere, se vor acorda 3 puncte de pregătire profesională continuă.

Publicat in:
Diverse, Fără categorie, Pregatire profesionala continua, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 30 martie 2016