Temele dezbaterilor din 09, 16, 23 și 30 iunie 2016

În continuarea Programului lansat la 19 februarie 2015, privind dezbaterile – atelier organizate de Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor – INPPA – la sediul UNBR (Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5)

Informăm avocații din barourile de pe raza Curții de Apel Bucureşti şi a Curților de Apel învecinate cu privire la temele dezbaterilor din 09, 16, 23 și 30 iunie 2016:

I. 09 iunie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Apelul în materie civilă. Aspecte constate în practică şi probleme uzuale. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Claudiu Constantin Dinu – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: doamna Roxana Stanciu – Judecător Tribunalul Bucureşti.

II. 16 iunie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Judecata în cazul recunoașterii învinuirii.  Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu, lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R. . Invitat: domnul jud. drd. Victor Văduva, formator la Școala Naționala de Grefieri.

III. 23 iunie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Stabilirea obiectivelor unei expertize tehnice judiciare în specialitatea autovehicule – circulație rutieră. Interpretarea concluziilor raportului de expertiză tehnică judiciară şi formularea de obiecțiuni. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Petruț Ciobanu, lector univ. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti, Vicepreședinte U.N.B.R.. Invitat: domnul conf. univ. dr. ing. Alexandru Petrescu, Expert tehnic judiciar şi criminalist autorizat, Șeful Secției Auto a  Corpului Experților Tehnici din România

IV. 30 iunie 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Aspecte de noutate în materie de probe în lumina Noului Cod de procedură civilă. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat dr. Claudiu Constantin Dinu – lect. univ. dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti. Invitat: doamna Mirela Stancu – Judecător Tribunalul Bucureşti, lect.univ.dr. la Facultatea de Drept, Universitatea din Bucureşti

Astfel cum a fost inițiat proiectul, în cadrul susținerii temelor de formare profesională continuă, dezbaterile vor avea caracter interactiv, fiind invitați şi reprezentanți ai altor profesii juridice/judiciare (magistrați, executori judecătoreşti, notari publici, practicieni în insolvență).

Dezbaterile vor avea loc la Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5.

Accesul se face pe la intrarea principală a Palatului de Justiție, iar participanții se vor identifica la intrare cu cardul de avocat.

Înscrierile se fac prin email, la adresa de email: [email protected]. Înscrierea se va realiza prin email, cu indicarea datelor de contact (nume şi prenume, baroul, adresă de email şi număr de telefon), numărul maxim de locuri fiind ocupat în ordinea primirii cererilor de înscriere. Persoanele înscrise astfel vor fi contactate, având obligația achitării taxei de 60 de lei / dezbatere, în 24 de ore de la confirmarea înscrierii. Dovada plății va fi comunicată prin email ([email protected]) în 24 de ore de la confirmarea înscrierii, în caz contrar, locul devenind disponibil.

Taxa urmează a se achita prin ordin de plată sau transfer bancar, în contul INPPA (IBAN: RO56RNCB0082044172480001, B.C.R. Bucureşti, Sucursala Unirea, CIF: 16137943). Persoanele care doresc emiterea unei facturi pentru suma achitată, vor preciza odată cu comunicarea confirmării plăţii şi datele de facturare.

Pentru participarea la oricare din temele de dezbatere, se vor acorda 3 puncte de pregătire profesională continuă.

Publicat in:
Diverse, Fără categorie, Pregatire profesionala continua, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 3 iunie 2016