Temele dezbaterilor din 12, 19 și 26 mai 2016

În continuarea Programului lansat la 19 februarie 2015, privind dezbaterile – atelier organizate de Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor – INPPA – la sediul UNBR (Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5)

Informăm avocații din barourile de pe raza Curții de Apel Bucureşti şi a Curților de Apel învecinate cu privire la temele dezbaterilor din 12, 19 și 26 mai 2016:

I. 12 mai 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Vulnerabilități ale avocatului în noua lege penală. Instrumente de protecție a avocatului prevăzute de legislația profesiei de avocat – PARTEA a V-a. Infracțiuni contra înfăptuirii justiției. Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: domnul avocat Mihnea Stoica, Prodecan al Baroului București.

II. 19 mai 2016, orele 17.00, dezbaterea cu tema: Câteva considerații cu privire la sistemul căilor de atac în procesul penal. Contestația în anulare.  Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu. Invitat: domnul avocat prof. univ. dr. Anastasiu Crișu, formator INPPA.

III. 26 mai 2016, orele 17.00, dezbaterile cu teme:

  1.  „Aspecte teoretice și practice privind studierea dosarului de urmărire penală”  – av. drd. Nadia Cantemir-Stoica, Baroul București
  2. „Judecata în cazul recunoașterii învinuirii” – jud. drd. Victor Văduva, formator la Școala Naționala de Grefieri
  3. „Informarea despre acuzația penală” – av. drd. Irinel Samoilă, Baroul București

Discuțiile vor fi moderate de domnul avocat lector univ. dr. Petruț Ciobanu.

Astfel cum a fost inițiat proiectul, în cadrul susținerii temelor de formare profesională continuă, dezbaterile vor avea caracter interactiv, fiind invitați şi reprezentanți ai altor profesii juridice/judiciare (magistrați, executori judecătoreşti, notari publici, practicieni în insolvență).

Dezbaterile vor avea loc la Palatul de Justiție, Splaiul Independenței nr. 5, sector 5.

Accesul se face pe la intrarea principală a Palatului de Justiție, iar participanții se vor identifica la intrare cu cardul de avocat.

Înscrierile se fac prin email, la adresa de email: [email protected]. Înscrierea se va realiza prin email, cu indicarea datelor de contact (nume şi prenume, baroul, adresă de email şi număr de telefon), numărul maxim de locuri fiind ocupat în ordinea primirii cererilor de înscriere. Persoanele înscrise astfel vor fi contactate, având obligația achitării taxei de 60 de lei / dezbatere, în 24 de ore de la confirmarea înscrierii. Dovada plății va fi comunicată prin email ([email protected]) în 24 de ore de la confirmarea înscrierii, în caz contrar, locul devenind disponibil.

Taxa urmează a se achita prin ordin de plată sau transfer bancar, în contul INPPA (IBAN: RO56RNCB0082044172480001, B.C.R. Bucureşti, Sucursala Unirea, CIF: 16137943). Persoanele care doresc emiterea unei facturi pentru suma achitată, vor preciza odată cu comunicarea confirmării plăţii şi datele de facturare.

Pentru participarea la oricare din temele de dezbatere, se vor acorda 3 puncte de pregătire profesională continuă.

Publicat in:
Diverse, Fără categorie, Pregatire profesionala continua, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 5 mai 2016