Uniunea Națională a Barourilor din România și Institutul Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților anunță lansarea unei sesiuni de formare profesională continuă în regim de e-learning în domeniul dreptului european al drepturilor omului, organizate de Consiliul Europei în cadrul programului HELP. Tema cursului este “Libertatea de exprimare”

Uniunea Națională a Barourilor din România și Institutul Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților anunță lansarea unei sesiuni de formare profesională continuă în regim de e-learning în domeniul dreptului european al drepturilor omului, organizate de Consiliul Europei în cadrul programului HELP. Tema cursului este “Libertatea de exprimare”.

Cursul a fost dezvoltat de Consiliul Europei (Departamentul pentru Societatea Informațională), în cooperare cu programul HELP, în cadrul acțiunii „Libertatea de exprimare și libertatea media în sud-estul Europei” (JUFREX), implementat în cadrul programului comun al Uniunii Europene și al Consiliului Europei ”Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey II (2019-2022)”.

Cursul este compus din 4 module: dacă primul oferă o introducere în articolul 10 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului (CEDO), trecând în revistă principiile care guvernează aplicarea acestuia, următoarele trei dezvoltă aspectele specifice abordate în jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). Conținuturile vizate de curs sunt următoarele:

Modulul 1: Introducere și principii cheie. Libertatea de exprimare în dreptul internațional. Concepte cheie. Restricții. Obligații pozitive. Abuzul de drept și libertate de exprimare. Remedii în caz de violare a dreptului la liberă exprimare.

Modulul 2: Tipuri de discurs protejate de articolul 10. Dreptul la viață privată și defăimarea.

Modulul 3: Reglementarea mass-media. Libertatea de exprimare online. Libertatea de exprimare și alegerile. Protecția surselor. Informații primite sub rezerva confidențialității.

Modulul 4: Accesul la informații. Libertatea de exprimare și de protest. Libertatea de exprimare și administrarea justiției. Libertatea de exprimare la locul de muncă. Libertatea de exprimare și religia

Lansarea națională a cursului va avea loc în format on-line în data de 16 noiembrie 2021, începând cu ora 17. Toate activitățile aferente cursului se vor desfășura on-line în limba română, sub coordonarea unui tutore național, timp de 5 săptămâni (aproximativ 2 ore de activitate pe săptămână). Grupul de cursanți va cuprinde 25 de avocați, a căror prezență la seminarul de lansare este obligatorie. La absolvirea cursului, participanților le vor fi remise certificate din partea programului HELP al Consiliului Europei. Cursul a fost inclus în programul de pregătire continuă a avocaților, aprobat de organele de conducere a profesiei, Institutul Național Pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților urmând să le elibereze participanților care au urmat cu succes cursul un atestat în acest sens.

Avocații interesați sunt invitați să se înscrie prin trimiterea unei succinte scrisori de intenție pe adresa de e-mail următoare: [email protected] (termen: 11 noiembrie 2021 sau la atingerea numărului maxim de 25 de participanți, selectați în ordinea înscrierilor), precizând adresa de e-mail și numărul de telefon la care pot fi contactați.

Publicat in:
Pregătire profesională, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 21 octombrie 2021