Uniunea Naţională a Barourilor din Romania şi Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor anunţă lansarea unei sesiuni de formare profesională continuă în regim de e-learning în domeniul combaterii traficului de persoane, organizate de Consiliul Europei în cadrul programului “HELP în UE II” (HELP in the EU II)

Uniunea Naţională a Barourilor din Romania şi Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor anunţă lansarea unei sesiuni de formare profesională continuă în regim de e-learning în domeniul combaterii traficului de persoane, organizate de Consiliul Europei în cadrul programului “HELP în UE II” (HELP in the EU II).

Programul “Human Rights Education for Legal Professionals in the European Union II” sau “HELP in the EU II”, derulat între 2019 şi 2022, este un proiect finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de Consiliul Europei, folosind metodologia HELP pentru formarea judecătorilor, procurorilor si avocaţilor în domeniul drepturilor omului. Pentru mai multe detalii privind proiectul, poate fi accesat următorul link:  https://www.coe.int/en/web/help/help-in-the-eu.

În cadrul sistemului de protecţie al Consiliului Europei, traficul de persoane este privit nu doar ca o gravă violare a drepturilor omului, respectiv a demnităţii umane, ci şi ca o atingere adusă valorilor fundamentale generale ale societăţii europene. Cursul explorează această temă în mod preponderent practic, folosind prezentări, link-uri şi ecrane interactive, incluzând teste de parcurs şi exerciţii care solicită analiza unor situaţii concrete. La dispoziţia cursanţilor se vor afla mai multe module: cadrul legal internaţional, definiţii şi concepte juridice, identificarea şi asistarea victimele traficului de persoane, cercetarea şi urmărirea penală, hotărârile de condamnare şi consecinţele acestora, compensaţiile acordate victimelor traficului de persoane, repatrierea.

Participarea la acest curs este transnaţională, implicând avocaţi români, avocaţi croaţi, precum şi magistraţi slovaci şi belgieni. Lansările naţionale vor avea loc on-line în 15-16 iunie 2020. Se preconizează ca certificarea participanţilor care au finalizat cu succes cursul să se desfăşoare la Strasbourg, la sediul Consiliului Europei, în toamna anului 2020*. Costurile aferente transportului şi participării la evenimentul care va marca finalizarea cursului vor fi suportate de organizatori. Evenimentele transnaţionale se vor desfăşura în limba engleză (de aceea, participanţilor le este recomandat un nivel B2/C1 de competenţă lingvistică). Cursul se va desfăşura on-line în limba română, sub coordonarea unui tutore naţional şi va avea o durată de aproximativ 2 luni. Grupul român de cursanţi va cuprinde 30 de avocaţi, a căror prezenţă la seminarul on-line de lansare este obligatorie. La absolvirea cursului, participanţilor le vor fi remise certificate din partea programului HELP al Consiliului Europei. Cursul a fost inclus în programul de pregătire continuă a avocaţilor, aprobat de organele de conducere a profesiei, Institutul Naţional Pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor urmând să le elibereze participanţilor care au urmat cu succes cursul un atestat în acest sens.

Avocaţii care doresc să urmeze acest curs sunt invitaţi să se înscrie  prin trimiterea unei succinte scrisori de intenţie pe adresa de e-mail următoare: [email protected] (termen: 20 mai 2020 sau la atingerea numărului maxim de 30 de participanţi, selectaţi în ordinea înscrierilor).


(* organizarea evenimentului la Strasbourg va depinde de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivel european)
Publicat in:
Diverse, Pregătire profesională, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 24 aprilie 2020