Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 421 din 21-22 octombrie 2022 privind desemnarea membrilor Consiliului Științific al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – INPPA

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
Comisia Permanentă

DECIZIA nr. 421/21-22 octombrie 2022
privind desemnarea membrilor Consiliului Științific
al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A.

În conformitate cu dispozițiile art. 67 alin. (1) lit. a), b) și alin. (3) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu prevederile art. 10 alin. (2) și art. 18 din Statutul I.N.P.P.A., aprobat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) nr. 236/11-12 martie 2022, respectiv, art. 22 din Regulamentul de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., aprobat prin Decizia Comisiei Permanente nr. 329/18 februarie 2022;
Comisia Permanentă, în ședința din 21-22.10.2022

DECIDE :

Art. 1. – Se desemnează membrii Consiliului Științific al I.N.P.P.A., după cum urmează:
– domnul prof. univ. dr. Marian Nicolae – Drept civil;
– domnul prof. univ. dr. Gabriel Boroi – Drept procesual civil;
– domnul prof. univ. dr. Valerian Cioclei – Drept penal;
– domnul prof. univ. dr. Anastasiu Crișu – Drept procesual penal;
– domnul av. dr. Gheorghe Florea – Organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

Art. 2. – Prezenta decizie se comunică membrilor Consiliului Științific, prevăzuți la art. 1, precum și I.N.P.P.A. și se afișează pe pagina web a U.N.B.R. (www.unbr.ro) și I.N.P.P.A. (www.inppa.ro).

COMISIA PERMANENTĂ A U.N.B.R.


Descarcă Decizia fișier DOCX / PDF

Publicat in:
Comisia Permanentã, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 25 octombrie 2022