Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 10/18.10.2020 privind avocații stagiari, cursanți ai I.N.P.P.A., care au încheiat cursurile anului II de pregătire profesională inițială la data de 15 septembrie 2020 și care nu au promovat toate disciplinele cuprinse în planul de formare

Institutul Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 10

18 octombrie 2020

În conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4)  şi art. 312 alin (1) lit. a) și e) din Statutul profesiei de avocat,
În temeiul dispoziţiilor art. 13 lit. g) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor (I.N.P.P.A.),
În acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al I.N.P.P.A.,
Cu respectarea prevederilor Hotărârii Consiliului UNBR nr. 245 din 17 iunie 2017, prin care s-a stabilit că „atribuțiile Consiliului de conducere al INPPA sunt exercitate de Comisia Permanentă a UNBR până la desemnarea Consiliului de conducere al INPPA”,

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor, întrunit în ședință online

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Prin derogare de la dispozițiile Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., pentru avocații stagiari, cursanți ai I.N.P.P.A., care încheiat cursurile anului II de pregătire profesională inițială la data de 15 septembrie 2020 și care nu au promovat toate disciplinele cuprinse în planul de formare, dar care îndeplinesc, la disciplinele nepromovate, cerința prezenței minime prevăzută de art.  45 alin. (3) al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., va fi organizată, în intervalul 20-25 octombrie a.c., o testare scrisă la disciplina/disciplinele nepromovate. Testarea va avea loc la sediul I.N.P.P.A., la datele și orele comunicate de secretariatul I.N.P.P.A. Promovarea testării la o disciplină va fi considerată promovare a respectivei discipline. Candidații care promovează toate disciplinele vor fi înscriși la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. din data de 15 noiembrie a.c.

Art. 2. – Avocații stagiari, cursanți ai I.N.P.P.A., care încheiat cursurile anului II de pregătire profesională inițială la data de 15 septembrie 2020, fără a fi promovat toate disciplinele cuprinse în planul de formare și fără a fi îndeplinit, la una sau mai multe din disciplinele nepromovate, cerința prezenței minime prevăzută de art.  45 alin. (3) al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A., nu vor putea particpa la testarea prevăzută la art. 1 și nu vor fi înscriși la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. din data de 15 noiembrie a.c., urmând a le fi aplicabile dispozițiile art. 46 al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., structurilor I.N.P.P.A. şi se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Descarcă format DOCX / PDF

Publicat in:
Hotãrâri Consiliul de Conducere, Pregatire profesionala initiala anul 2, Pregătire profesională, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 18 octombrie 2020