Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 236 din 11-12 martie 2022 privind aprobarea Statutului Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A.

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

CONSILIUL UNIUNII

  

HOTĂRÂREA NR. 236/11-12 martie 2022

privind aprobarea Statutului Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

Consiliul Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), întrunit în ședința din 11-12 martie 2022,

Având în vedere dispozițiile art. 66 lit. f) și h) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, precum și ale art. 311 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 64 din 3 decembrie 2011, cu modificările și completările ulterioare,

Luând în considerare propunerea Comisiei Permanente a U.N.B.R., astfel cum a fost definitivată în ședințele din 25-26.08.2021, 09.12.2021, 05.02.2022 și 18.02.2022,

Ținând  cont de propunerile făcute în cadrul ședinței Consiliului U.N.B.R.,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă Statutul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.), cuprins în anexa la prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică INPPA, barourilor, membrilor Consiliului U.N.B.R. și se publică pe website-urile U.N.B.R. și I.N.P.P.A..

CONSILIUL   U.N.B.R.

 


Descarcă Hotărârea integral: fișier docx / pdf

Publicat in:
Consiliul U.N.B.R.
Distribuie:
Array
Data publicarii: 16 martie 2022