Hotărârea nr. 2 din 22 februarie 2018 a Consiliului de Conducere al INPPA privind privind începerea anului II de pregătire profesională inițială

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 2

privind începerea anului II de pregătire profesională inițială

22 februarie 2018

În conformitate cu dispozițiile art. 299 alin. (5), art. 311 alin. (4)  și art. 312 alin (1) lit. a) din Statutul profesiei de avocat,

în temeiul dispozițiilor art. 5 alin. (1) și (2) lit. a), art. 7 alin. (1) lit. b) art. 13 lit. e) și k) din Statutul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților,

în acord cu prevederile art. 14 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al INPPA,

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – (1) Anul II de pregătire profesională inițială va debuta, la I.N.P.P.A. și în centrele teritoriale la data 19 martie 2018.

(2) Programarea activităților tutoriale (orarul) va fi publicată de I.N.P.P.A. și centrele teritoriale pe paginile proprii de internet.

(3) Activitățile tutoriale vor începe în cadrul I.N.P.P.A. și în cadrul centrelor teritoriale cu modulul drept civil și drept procesual civil.

Art. 2. (1) – Taxa de școlarizare aferentă anului II de pregătire profesională inițială este de 700 de lei și va fi achitată până la 19 martie 2018.

(2) Se face aplicarea corespunzătoare a art. 2 alin. (2) din Hotărârea Consiliului U.N.B.R. nr. 448 din 21 februarie 2009.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică U.N.B.R., centrelor teritoriale ale INPPA și se publică pe site-ul www.inppa.ro.

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Download DOCX / PDF Hotărârea nr. 2 din 22 februarie 2018

Publicat in:
Diverse, Hotãrâri Consiliul de Conducere, Pregatire profesionala initiala anul 2, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 12 martie 2018