Hotărârea nr. 5/10.09.2020 a Comisiei Naționale de Examen privind candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, împreună cu anexele

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRÂREA NR. 5/10.09.2020

Având în vedere deciziile de validare ale candidaților la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea şi Perfecționarea Avocaţilor – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (în continuare „examenul”) emise de barouri și comunicate la U.N.B.R.

În urma verificării îndeplinirii de către candidați a cerințelor regulamentare,

COMISIA DE EXAMEN

HOTĂRĂȘTE

Art. 1 – Se publică tabelele cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, cuprinse în anexele 1 şi 2 ale prezentei Hotărâri.

Art. 2. – În baza dispozițiilor art. 3 alin (4) din Decizia Comisiei Permanente a U.N.B.R. nr. 135/12.06.2020, acordă termen pentru depunerea înscrisurilor lipsă la dosar de către persoanele indicate în anexele 3 și 4 ale prezentei Hotărâri. Termenul –limită pentru depunerea acestor înscrisuri este prevăzut în respectivele anexe.

Art. 3 –  În baza art. 7 alin. (13) și art. 28 alin. (11) din Regulamentul – Cadru privind organizarea examenului, reține în analiză contestațiile formulate de candidații cuprinși în anexele 5 și 6 ale prezentei Hotărâri.

Art. 4 – Tabelele cuprinzând candidații respinși şi retrași de la examenul de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice sunt cuprinse în anexele 7 şi 8 ale prezentei Hotărâri. În cazul acelor candidați, cuprinși la Anexa 8,  pentru care s-a prevăzut posibilitatea de a formula contestație sau, respectiv, opțiune pentru înscrierea la examenul de dobândire a calității de avocat stagiar, termenul limită pentru aceasta este prevăzut în Anexa 8.

Art. 5 – Prezenta hotărâre se comunică Vice-Președintelui Comisiei Naționale de Examen, directorilor centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A./I.N.P.P.A, Central şi se publică, inclusiv anexele, pe paginile web ale U.N.B.R. şi I.N.P.P.A.

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN


ANEXE:

DOCX / PDF – Anexa nr. 1 – Tabelul centralizator cu candidații ale căror dosare au fost validate (stagiari)
DOCX / PDF – Anexa nr. 2 – Tabelul centralizator cu candidații ale căror dosare au fost validate (definitivi)
DOCX / PDF – Anexa nr. 3 – Tabelul centralizator cu candidații cărora le-a fost acordat termen pentru depunerea înscrisurilor lipsă (stagiari)
DOCX / PDF – Anexa nr. 4 – Tabelul centralizator cu candidații cărora le-a fost acordat termen pentru depunerea înscrisurilor lipsă (definitivi)
DOCX / PDF – Anexa nr. 5 – Tabelul centralizator cu candidații a căror contestații sunt reținute în analiză (stagiari)
DOCX / PDF – Anexa nr. 6 – Tabelul centralizator cu candidații a căror contestații sunt reținute în analiză (definitivi)
DOCX / PDF – Anexa nr. 7 – Tabel cuprinzând candidații cu dosare respinse sau retrase de la examen (stagiari)
DOCX / PDF – Anexa nr. 8 – Tabel cuprinzând candidații cu dosare respinse sau retrase de la examen (definitivi)


Integral aici Hotărârea împreună cu Anexele 1 – 8: DOCX / PDF

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 10 septembrie 2020