Hotărârea nr. 8/16.09.2020 prin care se revine asupra posibilității, comunicate public, de primire în examen, într-o sală specială, a candidaților care prezintă risc epidemiologic, având în vedere Avizul scris eliberat de Ministerul Sănătății cu nr. NT3383 E/15.09.2020

UNIUNEA NAŢIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA
COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN

HOTĂRÂREA NR. 8/16.09.2020

Având în vedere:

Avizul scris eliberat de Ministerul Sănătății cu nr. NT3383 E/15.09.2020, comunicat la U.N.B.R. la data de 15.09.2020, ulterior publicării de către Comisia națională de examen a instrucțiunilor pentru candidați,

Faptul că prin același aviz se prevede, în mod imperativ, că „nu se vor prezenta la examen persoanele care se află în următoarele situații:

cei cu febră (mai mare de 37.3 0 C) și / sau semne/simptome de infecție respiratorie (rinoree, strănut repetat, tuse, dificultăți în respirație – scurtarea respirației)
cei confirmați cu infecție cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de izolare la domiciliu ;
cei care sunt declarați contacți direcți cu o persoană infectată cu SARS – CoV-2, aflați în perioada de carantină la domiciliu / carantină instituționalizată

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 – Se revine asupra posibilității, comunicate public, de primire în examen, într-o sală specială, a candidaților care prezintă risc epidemiologic. Candidații aflați în situațiile menționate în Avizul nr. NT3383 E/15.09.2020 eliberat de Ministerul Sănătății nu vor fi primiți în vederea susținerii examenului de admitere în profesia de avocat, sesiunea din data de 20 septembrie 2020.

Art. 2 – Se completează corespunzător cuprinsul declarației pe proprie răspundere ce va fi descărcată și tipărită de candidați din sistemul IFEP – Profilul candidatului și predată de aceștia, completată și semnată, la intrarea în complexul expozițional ROMEXPO. Declarația tip este cuprinsă în anexa prezentei.

Art. 3 – Se rectifică corespunzător și se dau publicității instrucțiunile către candidați cuprinse la art. 3 al Hotărârii nr. 6/15.09.2020 a Comisiei naționale de examen, conform anexei la prezenta.

Art. 4 – Prezenta hotărâre se comunică membrilor comisiei de organizare a examenului, precum și Consultantului și se publică pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R.

 

COMISIA NAȚIONALĂ DE EXAMEN


– Hotărârea nr. 8/16.09.2020 a Comisiei Naționale de Examen – Integral – DOCX / PDF

– Anexă la Hotărârea nr. 8/16.09.2020 – Precizări în atenția candidaților, în forma rectificată conform Avizului nr. NT3383 E/15.09.2020 eliberat de Ministerul Sănătății – DOCX / PDF

– Anexă la Hotărârea nr. 8/16.09.2020 – DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE (CHESTIONAR) în vederea împiedicării răspândirii virusului SARS-CoV-2 (revizuită) – DOCX / PDF

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 16 septembrie 2020