Proces verbal din 23.11.2020 privind soluționarea contestațiilor la baremul de evaluare și notare, formulate în baza art. 10 alin. (4) al Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – Sesiunea noiembrie 2020

Publicăm PROCESUL VERBAL din 23.11.2020 privind soluționarea contestațiilor la baremul de evaluare și notare, formulate în baza art. 10 alin. (4) al Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – Sesiunea noiembrie 2020


EXAMENUL DE ABSOLVIRE A I.N.P.P.A.
SESIUNEA NOIEMBRIE 2020

PROCES VERBAL
din 23.11.2020
privind soluționarea contestațiilor la baremul de evaluare și notare,
formulate în baza art. 10 alin. (4) al Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN,

Analizând contestațiile la baremul de evaluare și notare la proba de examen din data de 15 noiembrie 2020, formulate în baza art. 10 alin. (4) al Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A., precum și opinia Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem,

CONSTATĂ ŞI DISPUNE URMĂTOARELE:

I. Contestațiile formulate la disciplina Organizarea și exercitarea profesiei de avocat privind întrebarea 9 de la G1 (respectiv întrebarea 9 de la G2, întrebarea 6 de la G3 și întrebarea 3 de la G4) se resping, ca nefondate.

II. Contestațiile formulate la disciplina Drept civil privind întrebarea 17 de la G1 (respectiv întrebarea 13 de la G2, întrebarea 19 de la G3 și întrebarea 13 de la G4) se resping, ca nefondate.

III. Contestațiile formulate la alte întrebări decât cele prevăzute la pct. I și II se resping ca inadmisibile.

IV. Față de cele de mai sus, baremul de evaluare și notare publicat la data de 19.11.2020 devine barem de evaluare și notare final.


Download DOCX / PDF

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 23 noiembrie 2020