PROCES VERBAL din data de 21 noiembrie 2023 privind soluționarea contestațiilor depuse în baza art. 10 alin. (4) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023

Comisia Națională Examen

  

PROCES VERBAL
din data de 21 noiembrie 2023
privind soluționarea contestațiilor depuse în baza art. 10 alin. (4) din
Regulamentul examenului de absolvire a
Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților
– examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023 –

În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A.,

Comisia Națională de Examen,

Analizând contestațiile formulate de candidații la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 12 noiembrie 2023, la proba scrisă 1, formulate, după publicarea procesului-verbal din 15 noiembrie 2023  privind soluționarea contestațiilor la barem la proba scrisă 1 a examenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2023, de către candidații care nu au formulat contestații la barem în prima etapă a soluționării contestațiilor la barem și al căror punctaj a fost redus în urma soluționării contestațiilor la barem;

Având în vedere și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul întrebărilor cu privire la care, prin procesul-verbal mai sus-menționat, au fost admise contestații,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV,  DISPUNE URMĂTOARELE:

Art. 1.  În baza opiniei membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul întrebărilor cu privire la care prin procesul-verbal din 15 noiembrie 2023 au fost admise contestații, se admit contestațiile la următoarele întrebări:

A. La disciplina „Drept civil” de la proba scrisă 1: Grila 1 (13), Grila 2 (16), Grila 3 (17), Grila 4 (11)

i. se acordă 1 punct candidaților care au indicat răspunsul corect „AC” stabilit prin baremul publicat pe pagina INPPA la 12 noiembrie 2023 și, respectiv,
ii. se acordă 1 punct și candidaților care au indicat ca singur răspuns corect litera „A”, astfel cum a fost stabilit prin procesul verbal din 15 noiembrie de comisia de soluționare a contestațiilor la barem.

B. La disciplina „OEPA” de la proba scrisă 1: Grila 1 (1), Grila 2 (7), Grila 3 (9), Grila 4 (6)

i. se acordă 1 punct candidaților care au indicat răspunsul corect „AC” stabilit prin baremul publicat pe pagina INPPA la 12 noiembrie 2023 și, respectiv,
ii. se acordă 1 punct și candidaților care au indicat ca singur răspuns corect litera „C”, astfel cum a fost stabilit prin procesul verbal din 15 noiembrie de comisia de soluționare a contestațiilor la barem.

Art. 2. Se validează baremul de evaluare la proba scrisă 1, rectificat conform prevederilor art. 1, care devine barem final.

Art. 3. Rezultatele la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 12 noiembrie 2023 vor fi publicate pe pagina INPPA până cel mai târziu la 25 noiembrie a.c.

Art. 4. Prezentul proces verbal se publică pe pagina web a U.N.B.R. și I.N.P.P.A. și se comunică structurilor teritoriale ale I.N.P.P.A. și consultantului tehnic al examenului.

Comisia Națională de Examen


Baremul de evaluare la proba scrisă 1, rectificat conform prevederilor art. 1, care devine barem final:

<<Grila 1>> <<Grila 2>> <<Grila 3>> <<Grila 4>>

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 21 noiembrie 2023