PROCES VERBAL din data de 22 septembrie 2023 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 17 septembrie 2023

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 22 septembrie 2023 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de
17 septembrie 2023

Comisia națională de examen,
În conformitate cu prevederile art. 22 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,
Analizând contestațiile la baremul de evaluare la examenul din data de 17.09.2023, precum și opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem, organizată pentru fiecare disciplină („Comisia”),

DISPUNE URMĂTOARELE:

1. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat stagiar, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept penal” de la proba scrisă pentru obținerea titlului de avocat stagiar: Grila 1 (63), Grila 2 (77), Grila 3 (72), Grila 4 (72).

Drept urmare:
Potrivit art. 22 alin. (5) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un (1) punct la această întrebare atât candidaților care au indicat ca variantă corectă de răspuns litera b) și c), cât și candidaților care au indicat ca variantă corectă de răspuns numai litera b).

2. În baza opiniei unanime a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv, se admite contestația la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual penal” de la proba scrisă pentru obținerea titlului de avocat definitiv: Grila 1 (89), Grila 2 (82), Grila 3 (100), Grila 4 (83).

Drept urmare:
– La întrebarea menționată mai sus se consideră corectă indicarea literei b) ca singură variantă corectă de răspuns. În consecință, potrivit art. 22 alin. (4) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un (1) punct la această întrebare numai candidaților care au indicat ca variantă corectă de răspuns litera b).

3. Se resping celelalte contestații la baremul de evaluare, formulate de candidații care s-au prezentat la probele de examen din data de 17 septembrie 2023 – stagiari și definitivi.

4. Se republică baremul de evaluare la testul tip grilă pentru toți candidații la examenul de primire în profesia de avocat – stagiari și definitivi – care s-au prezentat la probele de examen din data de 17 septembrie 2023, cuprinzând modificările prevăzute la pct. 1 – 2 de mai sus.

5. În baza prevederilor art. 22 alin. (7) al Regulamentului-cadru de examen, se acordă un termen de 24 de ore, cu începere de la data de 22.09.2023 ora 14,00 până la data de 23.09.2023 ora 14,00, numai pentru candidații de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor și care vor putea formula contestație exclusiv cu privire la întrebările/răspunsurile anulate.

6. Se validează baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului profesional de avocat stagiar astfel cum a fost republicat la data de 22 septembrie 2023, care devine barem final.

7. Evaluarea lucrărilor probei de examen din data de 17 septembrie 2023, în baza baremelor finale publicate, pentru toți candidații (pentru calitatea de avocat stagiar și pentru calitatea de avocat definitiv), se va realiza numai după finalizarea etapei de soluționare a contestațiilor prevăzută la pct. 5 de mai sus.

8. Prezentul proces verbal se publică pe paginile web ale I.N.P.P.A. și U.N.B.R. și se comunică vicepreședintelui Comisiei de examen.

Pentru Comisia națională de examen
PREŞEDINTE,
Av. dr. Dan OANCEA


Descarcă Procesul Verbal fișier DOCX / PDF

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 22 septembrie 2023