Proces verbal privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 6 noiembrie 2022

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA
SESIUNEA NOIEMBRIE 2022
Comisia Centrală de Examen

 

PROCES VERBAL
privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj,  formulate de candidaţii
care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 6 noiembrie 2022

În urma parcurgerii etapei de soluționare a contestațiilor la punctaj, potrivit prevederilor art. 10 alin. (7) din Regulamentul examenului de absolvire a INPPA,

COMISIA CENTRALĂ DE EXAMEN,

Analizând contestația la punctaj formulată de unul din candidații care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 6 noiembrie 2022,

CONSTATĂ ŞI DISPUNE URMĂTOARELE:

I. Se respinge contestația la punctaj formulată de candidat.

II. Se publică lista finală a rezultatelor obţinute de candidaţii la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2022.

III. Prezentul proces verbal se publică pe paginile web ale I.N.P.P.A. şi centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.

Comisia Centrală de Examen


Descarcă Procesul Verbal fișier DOCX / PDF

Publicat in:
Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 11 noiembrie 2022