Rezultatele soluționării contestațiilor la punctaj formulate de candidații la examenul de primire în profesia de avocat, care s-au prezentat la proba de examen din 17 septembrie 2023

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023
Comisia Națională de Examen

PROCES VERBAL
din data de 05 octombrie 2023
privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care
s-au prezentat la proba de examen din data de 17 septembrie 2023

În conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la punctaj la testul tip grilă de la examenul pentru calitatea de avocat stagiar și de la examenul pentru calitatea de avocat definitiv, precum și opinia comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV,  DISPUNE URMĂTOARELE:

I. În urma reverificării fizice a tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, s-a constatat că există diferențe între punctajul inițial acordat acestor lucrări în urma scanării şi punctajul rezultat în urma reverificării, pentru următorul candidat:

Cod candidat A1938
– punctaj inițial 70 puncte (OEPA 17, DC 14, DPC 12, DP 14, DPP 13)
– punctaj final:  71 puncte (OEPA 17, DC 15, DPC 12, DP 14, DPP 13)

II. Se resping celelalte contestații formulate de candidații care s-au prezentat la proba scrisă din data de 17 septembrie 2023 a examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

III. Se publică lista finală cu rezultatele la examen, cuprinzând modificarea de mai sus.

IV. Prezentul proces verbal se va publica pe pagina web a U.N.B.R. și a I.N.P.P.A..

P R E Ş E D I N T E,

Av. dr. Dan OANCEA


Descarcă Procesul Verbal fișier DOCX / PDF

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 6 octombrie 2023