Rezultatele soluționării contestațiilor la punctaj formulate de candidații la examenul de primire în profesia de avocat, care s-au prezentat la proba de examen din 18 septembrie 2022

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2022

Comisia Națională de Examen

 

PROCES VERBAL
din data de 28 septembrie 2022
privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care
s-au prezentat la proba de examen din data de 18 septembrie 2022

În conformitate cu prevederile art. 25 din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la punctaj la testul tip grilă de la examenul pentru calitatea de avocat stagiar și de la examenul pentru calitatea de avocat definitiv, precum și opinia comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV,  DISPUNE URMĂTOARELE:

I. În urma reverificării tuturor lucrărilor candidaților care au formulat contestații la punctaj, s-a constatat că nu există diferențe între punctajul inițial acordat și punctajul rezultat în urma reverificării.

II. În baza opiniei comisiei de soluționare a contestațiilor la punctaj, se resping toate contestațiile formulate de candidații care s-au prezentat la proba scrisă din data de 18 septembrie 2022 a examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice.

III. Lista cu rezultatele publicată la 26 septembrie 2022 devine lista finală a rezultatelor obținute la Examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea septembrie 2022.

IV. Prezentul proces verbal se va publica pe pagina web a U.N.B.R. și a I.N.P.P.A. și se comunică consultantului tehnic al examenului.

P R E Ş E D I N T E,

Av. dr. Dan OANCEA


Descarcă PROCESUL-VERBAL fișier DOCX / PDF

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 29 septembrie 2022