Anunț important! – Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem formulate de candidații al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor (pct. 5 din procesul – verbal privind soluționarea contestațiilor la barem)

EXAMENUL DE PRIMIRE ÎN PROFESIA DE AVOCAT CA AVOCAT STAGIAR
ŞI A PERSOANELOR CARE S-AU DEFINITIVAT ÎN ALTE PROFESII JURIDICE
SESIUNEA SEPTEMBRIE 2023
Comisia Națională de Examen

  

PROCES VERBAL
din data de 25 septembrie 2023
privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații prevăzuți la pct. 5 al procesului-verbal din 22.09.2023 al comisiei naționale de examen

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (7) din Regulamentul – cadru privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat şi admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice,

Comisia națională de examen,

Analizând contestațiile la întrebarea  89 (Grila 1), 82 (Grila 2), 100 (Grila 3), 83 (Grila 4) a baremului de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru dobândirea titlului de avocat definitiv, formulate de candidații prevăzuți la pct. 6 al Procesului-verbal din data de 22.09.2023 al comisiei naționale de examen, precum şi opiniile formulate de membrii Comisiei de soluționare a contestațiilor la barem,

CONSTATĂ ŞI, RESPECTIV,  DISPUNE URMĂTOARELE:

1. Cu opinia unanimă a membrilor comisiei de soluționare a contestațiilor la baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv, se resping toate contestațiile la următoarea întrebare de la disciplina „Drept procesual penal” de la proba scrisă pentru avocații stagiari: Grila 1 (89), Grila 2 (82), Grila 3 (100), Grila 4 (83).

2. Se validează baremul de evaluare la testul tip grilă de la examenul pentru obținerea titlului de avocat definitiv, astfel cum a fost publicat acesta la data de 22 septembrie 2023 care devine barem final.

3. Prezentul proces verbal se va publica pe pagina web a U.N.B.R. şi I.N.P.P.A. și se comunică consultantului tehnic al examenului.

COMISIA NAŢIONALĂ DE EXAMEN


Descarcă Proces Verbal fișier DOCX / PDF

Publicat in:
Examen primire in profesie, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 25 septembrie 2023