Decizia nr. 330 din 18 februarie 2022 a Comisiei Permanente a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.) privind aprobarea Regulamentului-Cadru de organizare și funcționare a centrelor Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților (I.N.P.P.A.)

UNIUNEA NAȚIONALĂ A BAROURILOR DIN ROMÂNIA

COMISIA PERMANENTĂ

 

DECIZIA nr. 330
18 februarie 2022

Comisia Permanenta a Uniunii Naționale a Barourilor din România (U.N.B.R.), întrunită în ședința în sistem videoconferință din data de 18 februarie 2022,

În baza art. 67 alin. (1) lit. a), e) și (3) din Legea nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere dezbaterile din cadrul Comisiei Permanente a U.N.B.R., în ședințele din 25-26.08.2021, 09.12.2021, 05.02.2022 și 18.02.2022,

DECIDE:

Art. 1 – Se aprobă Regulamentul-Cadru de organizare și funcționare a centrelor Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților  (I.N.P.P.A.).

Art. 2 – Prezenta decizie, se va comunica către I.N.P.P.A., barouri, membrii Consiliului UNBR și se publică pe website-urile U.N.B.R. și I.N.P.P.A. .


C O M I S I A    P E R M A N E N T Ă

 


Descarcă Decizia integral: fișier docx / pdf

Publicat in:
Comisia Permanentã
Distribuie:
Array
Data publicarii: 16 martie 2022