Hotărârea Consiliului INPPA nr. 7/25-26.08.2021 privind aprobarea planului de formare inițială al I.N.P.P.A. în ciclul de formare 2021/2022

Institutul Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților

CONSILIUL DE CONDUCERE

 

HOTĂRÂREA NR. 7/25-26.08.2021

privind aprobarea planului de formare inițială al I.N.P.P.A. în ciclul de formare 2021/2022

 

Având în vedere actuala configurație a planului de formare inițială al I.N.P.P.A.,

Luând în considerare necesitatea completării pachetelor de discipline opționale cuprinse în planul de formare inițială,

Luând act de propunerea înaintată de Directorul I.N.P.P.A.,

Consiliul de Conducere al Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – (1) Aprobă completarea pachetelor de discipline opționale oferite cursanților anului II al I.N.P.P.A. cu un nou pachet – Pachetul C – compus din disciplinele Proprietate intelectuală și Drept comercial.

(2) Acoperirea cu formatori, la toate structurile I.N.P.P.A., a disciplinelor din Pachetul C de discipline opționale va fi realizată cu formatorii selectați în urma desfășurării procedurii de extindere a corpului de formatori de formare inițială precum și, în completare, în cazul neasigurării acoperirii necesare, cu formatori asociați, inclusiv avocați, desemnați pentru activitatea din anul de formare 2021/2022.

Art. 2. – Aprobă, în ansamblu, planul de formare inițială al I.N.P.P.A. pentru anul de formare 2021/2022, în forma anexată prezentei Hotărâri.

Art. 3. –  Directorul I.N.P.P.A. va propune Consiliului de Conducere al I.N.P.P.A., până la data de 29.11 a.c., completarea pachetelor de discipline opționale și cu alte pachete de discipline, pentru a fi analizate în perspectiva anului de formare 2022/2023.

Art. 4.  – Prezenta hotărâre se comunică tuturor structurilor I.N.P.P.A. și se publică pe pagina web a I.N.P.P.A. – www.inppa.ro.

 

CONSILIUL DE CONDUCERE AL I.N.P.P.A.


Descarcă Hotărârea fișier DOCX / PDF

Descarcă Anexa la Hotărâre fișier DOCX / PDF

Publicat in:
Hotãrâri Consiliul de Conducere, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 16 septembrie 2021