Hotărârea nr. 60 din 12 decembrie 2014 a Consiliului de Conducere al INPPA privind aprobarea profilului formatorului în cadrul INPPA

Institutul Național pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor

CONSILIUL DE CONDUCERE

HOTĂRÂREA NR. 60

privind aprobarea profilului formatorului în cadrul I.N.P.P.A.

12 decembrie 2014

În conformitate cu dispoziţiile art. 311 alin. (4) din Statutul profesiei de avocat,  în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin.(1) şi 13 alin. (d) din Statutul Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor şi art. 10 alin. (1) lit. (c) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al INPPA,

Luând act şi de dezbaterile ce au avut loc în cadrul şedinţei comune a Consiliului de Conducere al INPPA şi Comisia Permanentă a UNBR din data de 12 decembrie 2014,

Consiliul de Conducere al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. – Aprobă profilul formatorului I.N.P.P.A., potrivit Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Directorul INPPA, prin conlucrare cu directorii centrelor INPPA şi cu concursul lectorilor – responsabili ai disciplinelor de studiu, vor transmite Consiliului de Conducere fişele de apreciere ale lectorilor aflaţi în baza de date a INPPA şi a centrelor teritoriale, în vederea definitivării corpului de lectori ai INPPA, potrivit profilului prevăzut la art. 1 şi a evaluărilor realizate în cursul anilor precedenţi.

(2) Fişele prevăzute la alin. (1) se vor comunica la INPPA Bucureşti până cel mai târziu la 20 ianuarie 2015, pentru ca în şedinţa din 30 ianuarie să poată fi definitivată lista lectorilor pentru anul 2015.

Art. 3. – Prezenta hotărâre se comunică centrelor teritoriale ale INPPA, membrilor Consiliului UNBR şi se publică pe site-ul INPPA.

Președintele
Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A.


Download ANEXA nr. 1 la Hotărârea nr. 60/12.12.2014: DOCX / PDF

Publicat in:
Diverse, Hotãrâri Consiliul de Conducere, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 16 decembrie 2014