Informații pentru candidați

Anunţ important! – Pot formula contestații doar candidații al căror punctaj a fost diminuat în urma procedurii soluționării contestațiilor (pct. 7 din procesul – verbal privind soluționarea contestaţiilor la barem) până cel târziu vineri, 12 aprilie ora 23.30


PROCES VERBAL din data de 11 aprilie 2024 privind soluționarea contestațiilor la barem, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 07 aprilie 2024


Anunţ important! – Contestaţiile la baremul probei de examen din data de 07 aprilie 2024 vor putea fi formulate și depuse până cel târziu luni, 08 aprilie 2024 orele 14,00


Publicăm Subiectele şi Baremele la proba scrisă tip grilă, susţinută în data de 07 aprilie 2024 la examenul de primire în profesia de avocat – pentru obţinerea titlului de avocat stagiar şi pentru obţinerea titlului de avocat definitiv, sesiunea aprilie 2024


Publicăm repartizarea pe imobile și săli a candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024, care se va desfășura în ziua de 07 aprilie 2024


Examenul de primire în profesia de avocat din 07 aprilie 2024 va avea loc în spațiile Facultății de Drept a Universității din București. În atenția candidaților la examenul de primire în profesia de avocat, sesiunea aprilie 2024


Hotărârea nr. 7 din 03.04.2024 a Comisiei Naționale de Examen prin care se publică Tabelele Finale cuprinzând candidații la examenul de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) şi candidații la examenul de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, sesiunea aprilie 2024, cuprinse în anexele 1 – 4


Hotărârea nr. 6/29.03.2024 a Comisiei naționale de examen prin care se publică tabelele cuprinzând candidații la sesiunea 7 aprilie 2024 a examenului de primire în profesia de avocat


Tematica de examen, stabilită prin Decizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 88 din 26-27 ianuarie 2024 (Anexă la Decizie)


REGULAMENT – CADRU privind organizarea examenului de primire în profesia de avocat și admitere în cadrul Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A. (în vederea dobândirii titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice (Notă: Adoptat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 57/27.03.2020, modificat prin Hotărârea Consiliului UNBR nr. 210/10-11.12.2021) și Hotărârea Consiliului UNBR nr. 351/08.06.2023


Uniunea Națională a Barourilor din România anunță organizarea examenului de primire în profesia de avocat (pentru dobândirea titlului profesional de avocat stagiar) și de primire în profesia de avocat a persoanelor care au absolvit examenul de definitivat în alte profesii juridice, SESIUNEA APRILIE 2024

Publicat in:
Fără categorie
Distribuie:
Array
Data publicarii: 15 februarie 2024