Informații pentru candidați


ANUNȚDecizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 287 din 22 noiembrie 2021 privind validarea rezultatelor examenului de absolvire a Institutului Național pentru Pregătirea și Perfecționarea Avocaților – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 5 noiembrie 2021


ANUNȚPublicăm rezultatele finale ale examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2021


ANUNȚProces verbal privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba scrisă 1 de examen din data de 5 noiembrie 2021 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2021


ANUNȚContestațiile la rezultatele la proba scrisă din data de 5 noiembrie 2021 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2021


ANUNȚPublicăm rezultatele la proba scrisă din data de 5 noiembrie 2021 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2021


ANUNȚPROCES VERBAL privind soluționarea contestațiilor la baremul de evaluare și notare, formulate de candidații care s-au prezentat la proba scrisă 1 a examenului de absolvire a I.N.P.P.A. din data de 5 noiembrie 2021


ANUNȚContestațiile la baremul de evaluare şi corectare al probei scrise din data de 5 noiembrie 2021 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2021


ANUNȚSubiectele și baremele la proba scrisă din ziua de vineri, 05 noiembrie 2021 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2021


ANUNȚEXAMENUL DE ABSOLVIRE – SESIUNEA NOIEMBRIE 2021: Repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 05 noiembrie 2021


ANUNȚConsiliul de Conducere al INPPA informează avocații stagiari, cursanți ai INPPA care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru a susține examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2021, că examenul programat la 05 noiembrie 2021 se va desfășura, astfel cum a fost anunțat


ANUNȚExamenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2021. Anunț privind prelucrarea datelor cu caracter personal


ANUNȚIMPORTANT! Instrucțiuni, reguli și proceduri sanitare pentru candidații la examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională inițială organizate în cadrul sistemului I.N.P.P.A., sesiunea 05 noiembrie 2021


ANUNȚHotărârea Consiliului UNBR nr. 191 din 10-11 septembrie 2021 privind modificarea unor dispoziții ale Hotărârii nr. 120 din 29-30 ianuarie 2021 a Consiliului UNBR, precum și ale Hotărârii nr. 4/23.06.2021 a Consiliului de conducere al INPPA


ANUNȚHotărârea Consiliului INPPA nr. 6/25-26.08.2021 privind organizarea și desfășurarea testării prevăzute de art. 48 alin. (7) al Regulamentului de organizare și funcționare a I.N.P.P.A.


ANUNȚHotărârea Consiliului de Conducere nr. 4/23.06.2021 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2021 în cadrul sistemului I.N.P.P.A.


Publicat in:
Fără categorie
Distribuie:
Array
Data publicarii: 15 iulie 2021