Publicăm listele privind repartizarea pe grupe a cursanţilor INPPA, pentru modulul de Drept European, din cadrul anului II de pregătire profesională inițială 2018, conform opțiunilor transmise de avocații stagiari.

Publicat in:
Diverse, Pregatire profesionala initiala anul 2
Distribuie:
Array
Data publicarii: 30 august 2018