Informații pentru candidați


ANUNȚDecizia Comisiei Permanente a UNBR nr. 182 din 18 decembrie 2020 prin care se validează rezultatele examenului de absolvire a Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – I.N.P.P.A., desfășurat la data de 15 noiembrie 2020


ANUNȚPROCES VERBAL privind soluționarea contestațiilor la punctaj, formulate de candidații care s-au prezentat la proba de examen din data de 15 noiembrie 2020 – Examen de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2020


ANUNȚPublicăm rezultatele examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2020


ANUNȚProces verbal din 23.11.2020 privind soluționarea contestațiilor la baremul de evaluare și notare, formulate în baza art. 10 alin. (4) al Regulamentului examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – Sesiunea noiembrie 2020


ANUNȚRepublicăm Baremele de corectare la proba scrisă din data de 15 noiembrie 2020 a Examenului de absolvire a I.N.P.P.A., Sesiunea noiembrie 2020, astfel cum au fost modificate în urma soluţionării contestaţiilor la barem


ANUNȚPublicăm PROCESUL VERBAL privind soluţionarea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare, formulate de candidaţii care s-au prezentat la proba de examen din data de 15 noiembrie 2020 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2020


ANUNȚHotărârea Consiliului de Conducere nr. 13/17.11.2020 privind Examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea noiembrie 2020


ANUNȚInformare privind ședința Comisiei Permanente a UNBR în care a fost analizat examenul de absolvire INPPA


ANUNȚContestațiile la baremul de evaluare şi corectare al probei scrise din data de 15 noiembrie 2020 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2020


ANUNȚSubiectele și baremele la proba scrisă din ziua de duminică, 15 noiembrie 2020 – Examenul de absolvire a I.N.P.P.A., sesiunea noiembrie 2020


ANUNȚAccesul către sălile de examen în incinta Facultății de Drept a candidaților la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – proba scrisă din 15 noiembrie 2020


ANUNȚInformăm pe candidații înscriși la examenul de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 15 noiembrie 2020 că pot descărca și tipări, din „Pagina candidatului” din sistemul IFEP, adeverința eliberată de I.N.P.P.A. privind desfășurarea examenului de absolvire la data de 15 noiembrie 2020


ANUNȚEXAMENUL DE ABSOLVIRE – SESIUNEA NOIEMBRIE 2020: Repartizarea pe săli a candidaților la proba scrisă din data de 15 noiembrie 2020


ANUNȚIMPORTANT – Instrucțiuni generale pentru candidații la examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2020, emise de Comisia Națională de Examen


ANUNȚExamenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2020. Anunț privind prelucrarea datelor cu caracter personal


ANUNȚHotărârea Consiliului de Conducere nr. 9/18.07.2020 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2020 în cadrul sistemului I.N.P.P.A.


ANUNȚDecizia nr. 42 din 27.10.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 15 noiembrie 2020


ANUNȚDecizia nr. 41 din 26.10.2020 privind organizarea și desfășurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. – sesiunea 15 noiembrie 2020


ANUNȚÎn atenția cursanților – avocaţi stagiari aflaţi în anul II de pregătire profesională iniţială în cadrul structurii centrale a I.N.P.P.A./centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A., precum şi a avocaţilor stagiari care nu au promovat examenul de absolvire a I.N.P.P.A.


Tematica pentru examenul de absolvire a studiilor în sistemul I.N.P.P.A. – sesiunea 15 noiembrie 2020


Publicat in:
Fără categorie
Distribuie:
Array
Data publicarii: 21 iulie 2020