Sesiunea Noiembrie 2013

ANUNT IMPORTANT – PENTRU CANDIDATII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NATIONAL
PENTRU PREGATIREA SI PERFECTIONAREA AVOCATILOR – SESIUNEA NOIEMBRIE 2013 – Centrul de Examen Bucuresti

Contestatiile la baremul de evaluare si corectare al probei scrise din data de 09 decembrie 2013
vor putea fi formulate pana cel tarziu marti, 10 decembrie 2013, ora 18.05.
Contestatiile se vor putea depune la INPPA la adresa: Bucuresti, str. Vulturilor nr. 23, etaj 2, sector 3,
in data de 09.12.2013 intre orele 18.05 – 20.00 si in data de 10.12.2013 intre orele 08,00-18.05, sau prin fax la nr. 021/330.12.97
Termen limita: marti, 10 decembrie 2013, ora 18.05.

Model contestatie (descarcati aici)

Prezentul anunt a fost postat pe site-ul www.inppa.ro, la avizierul locului de examen si la usa INPPA, luni, 09 decembrie 2013, ora 18.05.


Examenul de Absolvire a
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor,
Sesiunea noiembrie 2013

Publicam subiectele si baremele la proba scrisa din ziua de luni, 09 decembrie 2013:

<<Grila 1>> <<Grila 2>> <<Grila 3>> <<Grila 4>>

<<Barem Grila 1>> <<Barem Grila 2>> <<Barem Grila 3>> <<Barem Grila 4>>


EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR – SESIUNEA NOIEMBRIE 2013

Publicăm repartizarea pe săli a candidaţilor la proba scrisă din data de 09 decembrie 2013:

Centrul de examen Bucureşti
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Braşov
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Craiova
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Cluj
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Galaţi
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Iaşi
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

Centrul de examen Timişoara
<< repartizarea candidaţilor pe săli >>

În cazul în care se constată vreo eroare în afişarea numelor candidaţilor, rugăm a se contacta secretariatul INPPA central sau al centrului teritorial corespunzător.

Candidaţii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 13.00 cu actul de identitate.
Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinţa provizorie de identitate (în caz de pierdere a cărţii/buletinului de identitate), paşaportul sau permisul de conducere, prezentate în original şi aflate în termen de valabilitate; copii ale acestora sau alte documente nu vor putea fi luate în considerare.

Este permis accesul în sala de examen cu legislaţie neadnotată şi necomentată.

Este strict interzis accesul în clădire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, notebook-uri).


EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR – SESIUNEA NOIEMBRIE 2013 – CENTRUL DE EXAMEN BUCUREŞTI

Publicăm tabelul cu avocaţii stagiari care urmează să susţină proba scrisă în data de 09 decembrie 2013 (au promovat proba orală a examenului de absolvire, sesiunea noiembrie 2013 şi cu avocaţii stagiari care au promovat proba orală în sesiuni anteriore ale examenului de absolvire a INPPA)

Publicăm tabelul cu avocaţii stagiari care au absentat la proba orală şi care nu vor putea susţine proba scrisă


EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR – SESIUNEA NOIEMBRIE 2013 – CENTRUL DE EXAMEN BUCUREŞTI
Publicăm procesul verbal privind afişarea rezultatelor la proba orală la disciplinele Drept penal şi Dreptul european al drepturilor omului, reexaminare din data de 06 decembrie 2013


EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR
SESIUNEA NOIEMBRIE 2013 – CENTRUL DE EXAMEN BUCUREŞTI

Publicăm procesul verbal privind afişarea rezultatelor la proba orală la disciplinele Drept civil, Drept procesual penal, Dreptul Uniunii europene şi Dreptul european al muncii – 05 decembrie 2013


În atenţia avocaţilor stagiari care au formulat cereri de reexaminare la proba orală în cadrulExamenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2013

1. Reexaminarea la disciplina Drept penal va avea loc în data de 6 decembrie 2013 la INPPA, Calea Moşilor nr. 88, sector 3, Bucureşti, ora 9.00.

2. Reexaminarea la disciplina Drept european al drepturilor omului va avea loc în data de 6 decembrie 2013 la INPPA, Calea Moşilor nr. 88, sector 3, Bucureşti, ora 12.30.


În atenţia avocaţilor stagiari care susţin Examenul de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2013

Proba scrisă a Examenului de absolvire a INPPA pentru avocaţii stagiari – cursanţi ai INPPA Bucureşti – va avea loc în data de 9 decembrie 2013, cu începere de la ora 14.00 şi se va desfăşura, în Corpul M alUniversităţii Titu Maiorescu (Bucureşti, Calea Văcăreşti nr. 189, sector 4) Candidaţii sunt rugaţi să se prezinte la sălile de examen cu o oră înainte de începerea probei scrise, respectiv la ora 13.00.

Repartizarea pe săli a avocaţilor stagiari se va afişa pe site-ul INPPA, cu 24 ore înainte de data examenului.


EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAŢIONAL PENTRU PREGĂTIREA ŞI PERFECŢIONAREA AVOCAŢILOR

SESIUNEA NOIEMBRIE 2013

CENTRUL DE EXAMEN BUCUREŞTI


Publicăm procesul verbal privind afişarea rezultatelor la proba orală la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, din data de 04 decembrie 2013

Publicăm procesul verbal privind afişarea rezultatelor la proba orală la disciplina Drept procesual civil, din data de 03 decembrie 2013

Publicăm procesul verbal privind afişarea rezultatelor la proba orală la disciplina Drept European al Drepturilor Omului, din data de 02 decembrie 2013

Publicăm procesul verbal privind afişarea rezultatelor la proba orală la disciplina Drept Penal, din data de 29 noiembrie 2013

Publicăm procesul verbal privind afişarea rezultatelor la proba orală la disciplina Drept Civil, din data de 28 noiembrie 2013

Publicăm procesul verbal privind afişarea rezultatelor la proba orală la disciplina Drept procesual penal, din data de 27 noiembrie 2013

Publicăm procesul verbal privind afişarea rezultatelor la proba orală la disciplina Drept european al muncii, din data de 26 noiembrie 2013

Publicăm procesul verbal privind afişarea rezultatelor la proba orală la disciplina Dreptul Uniunii Europene, din data de 25 noiembrie 2013


EXAMEN ABSOLVIRE INPPA – Sesiunea noiembrie 2013 – În atenţia avocaţilor stagiari care urmează să susţină probele orale începând  cu data de 25 noiembrie 2013

Probele orale încep în data de 25 noiembrie 2013 şi se vor desfăşura conform repartizărilor de mai jos, după cum urmează:

25 noiembrie – proba orală la disciplina Dreptul Uniunii Europene (click AICI pentru detalii)
26 noiembrie – proba orală la disciplina Dreptul European al Muncii (click AICI pentru detalii)
27 noiembrie – proba orală la disciplina Drept Procesual Penal (click AICI pentru detalii)
28 noiembrie – proba orală la disciplina Drept Civil (click AICI pentru detalii)
29 noiembrie – proba orală la disciplina Drept Penal (click AICI pentru detalii)
02 decembrie – proba orală la disciplina Drept European al Drepturilor Omului (click AICI pentru detalii)
03 decembrie – proba orală la disciplina Drept Procesual Civil (click AICI pentru detalii)
04 decembrie – proba orală la disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat (click AICI pentru detalii)

Toate probele orale se desfăşoară în spaţiile din Calea Moşilor nr. 88, sector 3, conform repartizărilor pe zile/discipline/ore afişate.


Consiliul de Conducere al I.N.P.P.A. – Hotărârea nr. 30 privind Examenul de absolvire a cursurilor de pregătire profesională iniţială organizate în anul 2013 în cadrul I.N.P.P.A. / Centrelor teritoriale ale I.N.P.P.A.


Publicăm precizarea cu privire la tematică, la disciplina drept procesual civil.


In atentia avocatilor stagiari care urmeaza sa depuna Caietele de lucrari profesionale in vederea sustinerii

examenului de absolvire, sesiunea noiembrie 2013, la INPPA Bucuresti.

Caietele de lucrari profesionale intocmite cu respectarea conditiilor de fond si de forma stabilite prin Hotararea nr. 17 din 25 ianuarie 2013 a Consiliului de Conducere al INPPA si in Regulamentul examenului de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, adoptat prin Hotararea nr. 525 din 01 septembrie a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania se vor depune la sediul INPPA din Bucuresti, str. Vulturilor nr. 23, sector 3, pana la data de 6 noiembrie 2013, inclusiv.

Cursantii vor descarca, completa, semna si depune odata cu Caietele de lucrari profesionale declaratia pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de fond si forma mentionate anterior. Declaratia poate fi descarcata aici.


In atentia avocatilor stagiari, cursanti anul II de pregatire profesionala initiala – Publicam lucrarile profesionale la disciplinele:

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil si Drept penal.

Cursantii anului II de pregatire profesionala initiala vor intocmi caietele de lucrari profesionale, pe discipline, cu respectarea conditiilor de forma si fond prevazute de hotararea Consiliului de Conducere nr. 17 din 25 ianuarie 2013 << descarca aici anexa la Hotararea nr. 17 din 25 ianuarie 2013 – caietul de lucrari profesionale >> si in Regulamentul examenului de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, adoptat prin Hotararea nr. 525 din 01 septembrie a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania.

Termenul precum si alte informatii privind predarea caietelor de lucrari profesionale vor fi afisate pe site-ul INPPA, inclusiv la sectiunea „Examene/Absolvire INPPA/Sesiunea Noiembrie 2013”

– Organizarea si exercitarea profesiei de avocat –

<< descarca lucrari profesionale in format .DOC >>

<< descarca lucrari profesionale in format .PDF >>

– Drept civil –

<< descarca lucrari profesionale in format .DOC >>

<< descarca lucrari profesionale in format .PDF >>

– Drept penal –

<< descarca lucrari profesionale in format .DOC >>

<< descarca lucrari profesionale in format .PDF >>

– Drept procesual civil –

<< descarca lucrari profesionale in format .DOC >>

<< descarca lucrari profesionale in format .PDF >>

– Drept procesual penal –

<< descarca lucrari profesionale in format .DOC >>

<< descarca lucrari profesionale in format .PDF >>

– Dreptul Uniunii Europene –

<< descarca lucrari profesionale in format .DOC >>

<< descarca lucrari profesionale in format .PDF >>

– Dreptul european al drepturilor omului  –

<< descarca lucrari profesionale in format .DOC >>

<< descarca lucrari profesionale in format .PDF >>


HOTÃRÂREA NR. 712 din 28 martie 2013 a Consiliului UNBR prin care se aprobă Planul de învăţământ al Institutului Naţional pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Avocaţilor – INPPA, cuprins în Anexă.

Publicat in:
Examen absolvire INPPA
Distribuie:
Array
Data publicarii: 11 noiembrie 2013