UPDATE: Publicăm lucrările profesionale la disciplinele Organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Drept civil/ Drept procesual civil și Drept penal/ Drept procesual penal

Cursanții anului II de pregătire profesională inițială vor întocmi caietele de lucrări profesionale pe discipline, cu respectarea condițiilor de fond și formă prevăzute de Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 3 din 17 mai 2019, (descarcă aici anexa la hotărâre) și în Regulamentul examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR.

Caietele de lucrări profesionale, întocmite cu respectarea condiţiilor de fond și formă stabilite prin Hotărârea Consiliului de Conducere nr. 3 din 17 mai 2019 şi în Regulamentul examenului de absolvire a INPPA adoptat prin Hotărârea nr. 525 din 01 septembrie 2012 a Consiliului UNBR, se vor depune la sediul INPPA din București, str. Vulturilor nr .23, etaj 2, sector 3, până la data de 27 octombrie 2019, inclusiv.

Pentru disciplinele drept civil /drept procesual civil, drept penal/drept procesual penal și Organizarea și exercitarea profesiei de avocat cursanții vor rezolva câte 6 lucrări profesionale, în raport de dispozițiile Hotărârii Consiliului de Conducere nr. 3 din 17 mai 2019.

La disciplinele drept civil/drept procesual civil și drept penal/drept procesual penal, avocaţii stagiari au posibilitatea ca din cele 6 lucrări ce trebuie depuse rezolvate, 2 lucrări să reprezinte lucrări profesionale proprii, efectuate în perioada stagiului, în cadrul formelor de exercitare a profesiei în care îşi desfăşoară activitatea. La disciplina Organizarea şi exercitarea profesiei de avocat toate lucrările vor fi indicate de INPPA/ centre teritoriale. La disciplina drept penal/drept procesual penal cursanții vor alege 6 din cele 12 lucrări profesionale publicate, pe care le vor rezolva.

Cursanții vor descărca, completa, semna și depune odată cu caietele de lucrări profesionale declarația pe proprie răspundere privind respectarea condițiilor de fond și formă menționate anterior. (Declarația poate fi descărcată aici: DOCX / PDF).

– Organizarea și exercitarea profesiei de avocat –

<< descărcă lucrări profesionale în format DOCX >>

<< descărcă lucrări profesionale în format PDF >>

– Drept civil /Drept procesual civil –

<< descărcă lucrări profesionale în format DOCX >>

<< descărcă lucrări profesionale în format PDF >>

– Drept penal /Drept procesual penal –

<< descărcă lucrări profesionale în format DOCX >>

<< descărcă lucrări profesionale în format PDF >>

– Dreptul Uniunii Europene –

<< descărcă lucrări profesionale în format DOCX >>

<< descărcă lucrări profesionale în format PDF >>

– Dreptul European al Drepturilor Omului –

<< descărcă lucrări profesionale în format DOCX >>

<< descărcă lucrări profesionale în format PDF >>

– Dreptul European al Muncii –

<< descărcă lucrări profesionale în format DOCX >>

<< descărcă lucrări profesionale în format PDF >>

Publicat in:
Diverse, Examen absolvire INPPA, Slider, Stiri
Distribuie:
Array
Data publicarii: 19 septembrie 2019