Sesiunea Noiembrie 2012

Publicam decizia nr. 47 din 14 decembrie 2012 a Comisiei Permanente de validare a rezultatelor examenului de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA, organizat in perioada 26 noiembrie – 13 decembrie 2012

<< descarca decizia >>


Publicam rezultatele la examenul de absolvire INPPA, sesiunea noiembrie 2012 in urma recorectarii lucrarilor pe baza solutionarii contestatiilor formulate la barem.

<< Rezultate – la nivel national, in ordinea punctajului obtinut>>
<< Rezultate – la nivel national, in ordine alfabetica>>

<< Rezultate – Centrul de examen Bucuresti>>
<< Rezultate – Centrul de examen Brasov>>
<< Rezultate – Centrul de examen Cluj>>
<< Rezultate – Centrul de examen Craiova>>
<< Rezultate – Centrul de examen Galati>>
<< Rezultate – Centrul de examen Iasi>>
<< Rezultate – Centrul de examen Timisoara>>

Contestatiile privind operatiunile de corectare pot fi depuse prin fax la nr. 021.330.12.97 sau personal la sediul INPPA Bucuresti din str. Vulturilor nr. 23, sector 3 pana miercuri, 12.12.2012, orele 17.00.
Contestatiile vor viza exclusiv operatiunile de numarare a punctajului fara a indica in vreun fel probleme ce tin de baremul de evaluare sau corectare.

Contestatiile vor fi primite numai sub forma-tip ce poate fi descarcata mai jos.

NU VOR FI PRIMITE DECAT CONTESTATIILE CARE RESPECTA CONDITIILE DE FORMA CORESPUNZATOARE MODELULUI AFISAT

<< descarca modelul de contestatie >>


Republicam baremele la proba scrisa din ziua de vineri, 07 decembrie 2012, urmare afisarii procesului-verbal privind solutionarea contestatiilor la baremul de evaluare si notare,
formulate de candidatii care s-au prezentat la proba de examen din data de 7 decembrie 2012

<<Grila 1>> <<Grila 2>> <<Grila 3>> <<Grila 4>>


EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INPPA
SESIUNEA NOIEMBRIE – DECEMBRIE 2012

Comisia Nationala de Examen

PROCES VERBAL
privind solutionarea contestatiilor la baremul de evaluare si notare, formulate de candidatii care s-au prezentat la proba de examen din data de 7 decembrie 2012


ANUNI IMPORTANT – PENTRU CANDIDAIII LA EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAIIONAL
PENTRU PREGATIREA SI PERFECIIONAREA AVOCAIILOR – SESIUNEA NOIEMBRIE 2012 -
Centrul de Examen Bucuresti

Contestatiile la baremul de evaluare si corectare al probei scrise
din data de 07 decembrie 2012
vor putea fi formulate pana cel tarziu sambata, 08 decembrie 2012, ora 18.00.
Contestatiile se vor putea depune la INPPA (structura centrala),  la adresa: Bucuresti, str. Vulturilor nr. 23, etaj 2, sector 3,
in data de 07.12.2012 intre orele 19.00 – 20.00 si in data de 08.12.2012 intre orele 08,00-18.00, sau prin fax la nr.
021/330.12.97
Termen limita: sambata, 08 decembrie 2012, ora 18.00.

Model contestatie (descarcati aici)

Prezentul anunt a fost postat pe site-ul www.inppa.ro, la avizierul locului de
examen si la usa INPPA, vineri, 07 decembrie 2012, ora 18.00.


Examenul de Absolvire a 
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, 
sesiunea noiembrie 2012

Publicam subiectele si baremele la proba scrisa din ziua de vineri, 07 decembrie 2012:

<<Grila 1>> <<Grila 2>> <<Grila 3>> <<Grila 4>>
<<Barem Grila 1>> <<Barem Grila 2>> <<Barem Grila 3>> << Barem Grila 4>>


Examenul de Absolvire a
Institutul National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor,
sesiunea noiembrie 2012

Publicam repartizarea pe sali a candidatilor la
proba scrisa din data de 07 decembrie 2012:

Centrul de examen Bucuresti
<< repartizarea candidatilor pe sali >>

Centrul de examen Brasov
<< repartizarea candidatilor pe sali >>

Centrul de examen Craiova
<< repartizarea candidatilor pe sali >>

Centrul de examen Cluj
<< repartizarea candidatilor pe sali >>

Centrul de examen Galati
<< repartizarea candidatilor pe sali >>

Centrul de examen Iasi
<< repartizarea candidatilor pe sali >>

Centrul de examen Timisoara
<< repartizarea candidatilor pe sali >>

In cazul in care se constata vreo eroare in afisarea numelor candidatilor, rugam a se contacta secretariatul INPPA central sau al centrului teritorial corespunzator.

Candidatii se vor prezenta la sala de examen OBLIGATORIU la ora 13.00 cu actul de identitate.
Actele de identitate acceptate sunt cartea/buletinul de identitate, adeverinta provizorie de identitate (in caz de pierdere a cartii/buletinului de identitate), pasaportul sau permisul de conducere, prezentate in original si aflate in termen de valabilitate; copii ale acestora sau alte documente nu vor putea fi luate in considerare.
Este permis accesul in sala de examen cu legislatie neadnotata si necomentata.
Este strict interzis accesul in cladire cu mijloace electronice de comunicare sau de informare, sau care permit comunicarea sau informarea, indiferent de natura acestora (telefoane mobile, pda-uri, notebook-uri).


In atentia avocatilor stagiari, candidati la examenul de absolvire a INPPA
sesiunea noiembrie 2012.

Va anuntam ca proba scrisa a examenului de absolvire a INPPA va avea loc in data de 7 decembrie 2012

cu incepere de la ora 14.00 si se va desfasura in urmatoarele locuri:

– Corpul M al Universitatii Titu Maiorescu (Bucuresti, Calea Vacaresti nr.189, sector 4)

– Corpul V al Universitatii Titu Maiorescu (Bucuresti, Calea Vacaresti nr.187, sector 4)

Candidatii sunt rugati sa se prezinte la salile de examen cu o ora inainte de inceperea probei scrise, respectiv la ora 13.00.
Repartizarea pe sali a avocatilor stagiari se va afisa pe site-ul INPPA si la locurile de desfasurare a examenului

cu 24 ore inainte de data examenului


<< In atentia avocatilor stagiari care au formulat cereri de reexaminare in cadrul examenului de absolvire a INPPA – proba orala >>


 

EXAMENUL DE ABSOLVIRE A INSTITUTULUI NAIIONAL
PENTRU PREGATIREA SI PERFECIIONAREA AVOCAIILOR
SESIUNEA NOIEMBRIE 2012
CENTRUL DE EXAMEN BUCURESTI

Publicam procesul verbal privind afisarea rezultatelor la proba orala la disciplina Dreptul uniunii europene, din data de 4 decembrie 2012

Publicam procesul verbal privind afisarea rezultatelor la proba orala la disciplina Drept procesual civil, din data de 3 decembrie 2012

Publicam procesul verbal privind afisarea rezultatelor la proba orala la disciplina Drept european al muncii, din data de 2 decembrie 2012

Publicam procesul verbal privind afisarea rezultatelor la proba orala la disciplina Drept European al Drepturilor Omului, din data de 1 decembrie 2012

Publicam procesul verbal privind afisarea rezultatelor la proba orala la disciplina Drept civil, din data de 29 noiembrie 2012

Publicam procesul verbal privind afisarea rezultatelor la proba orala la disciplina Drept penal, din data de 28 noiembrie 2012

Publicam procesul verbal privind afisarea rezultatelor la proba orala la disciplina Drept procesual penal, din data de 27 noiembrie 2012

Publicam procesul verbal privind afisarea rezultatelor la proba orala la disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, din data de 26 noiembrie 2012

 


Publicam repartizarile pe serii, grupe, sali si discipline ale avocatilor stagiari, cursanti ai INPPA Bucuresti (seriile I-IV si seria V-Constanta),

care incepand cu data de 26 noiembrie 2012 urmeaza sa sustina probele orale in cadrul Examenului de absolvire a INPPA,

sesiunea noiembrie 2012.

Seriile I-IV
<< proba orala Organizarea si exercitarea profesiei de avocat>>
<< proba orala Drept procesual penal>>
<< proba orala Drept penal>> (modificat)
<< proba orala Drept civil>>
<< proba orala Drept european al muncii>>
<< proba orala Drept european al drepturilor omului>>
<< proba orala Drept procesual civil>>
<< proba orala Dreptul Uniunii Europene >>

Seria V – Constanta
<< proba orala toate disciplinele – seria V Constanta >>


In atentia avocatilor stagiari care urmeaza sa depuna Caietele de lucrari profesionale in vederea sustinerii

examenului de absolvire, sesiunea noiembrie 2012, la INPPA Bucuresti.
Caietele de lucrari profesionale intocmite cu respectarea conditiilor de fond si de forma stabilite prin Hotararea nr. 8 din 31 august 2012 a Consiliului de Conducere al INPPA si in Regulamentul examenului de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor, adoptat prin Hotararea nr. 525 din 01 septembrie a Consiliului Uniunii Nationale a Barourilor din Romania se vor depune la sediul INPPA din Bucuresti, str. Vulturilor nr. 23, sector 3, pana la data de 5 noiembrie 2012, inclusiv.
In vederea primirii Caietelor de lucrari profesionale, programul de lucru al secretariatului INPPA (Bucuresti str. Vulturilor nr. 23, sector 3) este stabilit  intre orele 9.00 – 19.00.
Secretariatul INPPA va functiona in ziua de sambata 3 noiembrie 2012 si duminica 4 noiembrie 2012 in intervalul orar 9.00 – 17.00.
In data de 5 noiembrie 2012, programul de lucru va fi prelungit pana la ora 21.00.

Cursantii vor descarca, completa, semna si depune odata cu Caietele de lucrari profesionala declaratia pe proprie raspundere privind respectarea conditiilor de fond si forma mentionate anterior. Declaratia poate fi descarcata aici.

** Cursantii seriei a V-a (Constanta) vor depune Caietele de lucrari profesionale la sediul Baroului Constanta, in functie de orarul stabilit. 


REPUBLICARE

<< In atentia avocatilor stagiari care au urmat cursurile Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor
dar NU au promovat examenul de absolvire in sesiunile anterioare de examen >>

<< CONSTITUIRE GRUPE >>Publicam lucrarile profesionale pentru examenul de absolvire, sesiunea noiembrie 2012. Lucrarile profesionale pot fi descarcate de la sectiunea „Examene / Absolvire INPPA / Sesiunea noiembrie 2012”REPUBLICARE

<< In atentia avocatilor stagiari care au urmat cursurile Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor
dar NU au promovat examenul de absolvire in sesiunile anterioare de examen >>

<< CONSTITUIRE GRUPE >>

 


Publicam Hotararea Consiliului de Conducere al INPPA privind examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2012


Seriile I-IV

1. Disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat

2. Disciplina Drept civil

3. Disciplina Drept procesual civil

4. Disciplina Drept penal

5. Disciplina Drept procesual penal

6. Disciplina Dreptul european al muncii,
Seria I
Seriile II, III si IV

7. Disciplina Dreptul european al drepturilor omului
„Seriile I si II”
„Seriile III si IV”

8. Disciplina Dreptul Uniunii Europene
„Seriile I si II”
„Seriile III si IV”

Seria V (Constanta)

1. Disciplina Organizarea si exercitarea profesiei de avocat

2. Disciplina Drept civil

3. Disciplina Drept procesual civil

4. Disciplina Drept penal

5. Disciplina Drept procesual penal

6. Disciplina Cooperare judiciara internationala in materie civila

7. Disciplina Dreptul european al drepturilor omului

8. Disciplina Dreptul Uniunii Europene


1. Hotararea nr. 6 privind interzicerea transferului avocatilor stagiari intre centrele teritoriale ale INPPA in preajma si pentru sustinerea examenului de absolvire.

2. Hotararea nr. 8 privind adoptarea modelului caietului de lucrari profesionale pentru anul II de pregatire initiala. Pentru descarcarea in format DOC a caietului de lucrari profesionale, click aici.

3. Hotararea nr. 9 privind calendarul desfasurarii examenului de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2012.

Publicat in:
Examen absolvire INPPA
Distribuie:
Array
Data publicarii: 11 noiembrie 2012