Sesiunea Noiembrie 2011

Examenul de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor –
I.N.P.P.A. sesiunea noiembrie 2011 urmeaza a se desfasura in doua etape:

etapa I, eliminatorie, consta in colocvii la toate disciplinele parcurse in timpul anului de studiu, notarea fiind prin ADMIS/RESPINS (se elimina sistemul referatelor):

1. Organizarea si exercitarea profesiei de avocat

2. Drept civil

3. Drept procesual civil

4. Drept penal

5. Drept procesual penal

6. Dreptul familiei

7. Dreptul muncii

– programa pentru seriile I si II

– programa pentru seriile III si IV

8. Dreptul societatilor comerciale

9. Dreptul Uniunii Europene

10. Dreptul european al drepturilor omului

etapa II, consta in examenul scris, in forma similara cu cele precedente, dar care se va sustine in mod obligatoriu la disciplinele fundamentale:

1. Organizarea si exercitarea profesiei de avocat

2. Drept civil

3. Drept procesual civil

4. Drept penal

5. Drept procesual penal

EXAMINARE COLOCVIALA

LUCRARILE PROFESIONALE PENTRU TOATE GRUPELE (GENERALE)

1. Organizarea si exercitarea profesiei de avocat

2. Drept civil si Drept procesual civil

3. Drept penal si Drept procesual penal

4. Dreptul familiei

5. Dreptul muncii

6. Dreptul societatilor comerciale

7. Dreptul Uniunii Europene

8. Dreptul european al drepturilor omului

LUCRARILE PROFESIONALE DIFERENTIATE PE SERII SI GRUPE

LUCRARILE PROFESIONALE PENTRU SERIA I

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4
LUCRARILE PROFESIONALE PENTRU SERIA II

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4
LUCRARILE PROFESIONALE PENTRU SERIA III

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4
LUCRARILE PROFESIONALE PENTRU SERIA IV

Grupa 1

Grupa 2

Grupa 3

Grupa 4


Punct de vedere

cu privire la memoriul inaintat de 51 de candidati la examenul de absolvire a INPPA


(publicat la 22.12.2011, ora 18:15)

Decizia nr.18

Vazand procesul-verbal intocmit in dat de 22 decembrie 2011, ca urmare a finalizarii operatiunii de recorectare… << descarca documentul >>

Raspunsul la memoriul depus de mai multi candidati cu privire la examenul de absolvire INPPA sesiunea noiembrie 2011 va fi publicat pe site in cursul zilei de 23.12.2011


(publicat la 14.12.2011, ora 21:40)

 

Comunicam

 

<< rezultatele la proba scrisa din data de 7 decembrie 2011 >>

in urma recorectarii lucrarilor pe baza solutionarii contestatiilor formulate la barem.

Contestatiile privind operatiunile de corectare pot fi depuse exclusiv prin fax la nr. 021.330.12.97 in termen de 24 de ore de la comunicarea prezentelor rezultate. Contestatiile vor viza exclusiv operatiunile de numarare a punctajului fara a indica in vreun fel probleme ce tin de baremul de evaluare sau corectare. Contestatiile vor fi primite numai sub forma-tip ce poate fi descarcata de mai jos.

NU VOR FI PRIMITE DECAT CONTESTATIILE CARE RESPECTA CONDITIILE DE FORMA CORESPUNZATOARE MODELULUI AFISAT

<< descarca modelul de contestatie >>

In centrele teritoriale de examen, contestatiile pot fi depuse la sediul centrelor INPPA si la numerele de fax indicate de acestea in termen de 24 de ore de la publicarea rezultatelor.


(publicat la 13.12.2011, ora 15:15)

EXAMENUL DE ABSOLVIRE INPPA

SESIUNEA NOIEMBRIE 2011

<< DECIZIA 12 BIS 1 >>

<< DECIZIA 12 BIS >>


(publicat la 12.12.2011, ora 18:05)

EXAMENUL DE ABSOLVIRE INPPA

SESIUNEA NOIEMBRIE 2011

Publicam:

<< EXTRAS din PROCESELE VERBALE >>

privind solutionarea contestatiilor la baremul de evaluare si notare, formulate de candidatii

care s-au prezentat la proba de examen din data de 7 decembrie 2011.

<< DECIZIA NR.12 >>


(publicat la 10.12.2011, ora 18:15)

Rezultatele la contestatiile formulate la baremul de la proba scrisa a examenului de absolvire a institutului de absolvire a Institutului National pentru Pregatirea si Perfectionarea Avocatilor – INPPA, impreuna cu procesul verbal al Comisiei de solutionare a contestatiilor, va fi comunicat pe pagina de web a INPPA in cursul zilei de luni, 12 decembrie 2011.


(publicat la 8.12.2011, ora 16:00)

Conform art.12 alin.1 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de absolvire a INPPA comunicam

CALIFICATIVELE PROVIZORII (inainte de solutionarea contestatiilor)

acordate la proba scrisa ce a avut loc in data de 7 decembrie 2011


(publicat la 7.12.2011, ora 16:00)

EXAMEN DE ABSOLVIRE INPPA

SESIUNEA NOIEMBRIE 2011

<< DESCARCA BAREM >>

DEPUNERE CONTESTATII LA BAREM

Contestatiile la baremul de evaluare si notare se transmit, pentru INPPA – structura centrala, exclusiv prin fax la numarul:021 330 12 97, in termen de 24 de ore de la afisarea baremului, iar in centrele teritoriale de examen, acestea pot fi depuse la sediul centrelor INPPA si la numerele de fax indicate de acestea. Centrele INPPA sunt obligate, la expirarea termenului de primire a contestatiilor, sa transmita catre INPPA – structura centrala, documentele inregistrate si scanate.


(publicat la 17.11.2011)

In atentia candidatilor la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2011

REPARTIZAREA GRUPELOR PE ORE SI SALI
<< descarca documentul >>


(publicat la 15.11.2011)

In atentia candidatilor la examenul de absolvire a INPPA, sesiunea noiembrie 2011

Program de primire a lucrarilor profesionale:

Seriile I si III orele 11-14
Seriile II si IV orele 14-18


(publicat la 26.10.2011)
Examen de absolvire sesiunea noiembrie 2011
ANUNT

Cursantii din anul de pregatire 2011, seriile I, II, III si IV au obligatia de a preda personal la secretariatul I.N.P.P.A. – sediul central, toate lucrarile profesionale pentru colocvii pana cel tarziu in data de 17 noiembrie 2011, ora 18.00 .
In conformitate cu art. 7 alin. (4) din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A., comisia de examen va respinge de la examinare pe cei care nu depun in termenul stabilit lucrarile scrise propuse pentru colocvii.

In atentia cursantilor declarati respinsi la examenul de absolvire sesiunea noiembrie 2010
<< descarca repartizarea pe serii in vederea sustinerii examenului de absolvire sesiunea noiembrie 2011 >>

Publicat in:
Examen absolvire INPPA
Distribuie:
Array
Data publicarii: 11 noiembrie 2011