Sesiunea noiembrie 2010

<< Rezultatele finale validate ale examenului de absolvire a INPPA – sesiunea noiembrie 2010 >>


Precizare examen scris 

I. La subiectul 25 (materia drept procesual civil), in toate tipurile de grile I-XI, conform precizarilor facute in timpul examenului se va retine „ca obligatia lui A se refera la predarea bunului in termenul stipulat in conventie”

II.  La subiectul 29, (materia drept procesual civil), in toate tipurile de grile I-XI, conform precizarilor facute in timpul examenului, la lit. b) in loc de „solicitarea obligarii lui DR la plata …” se va citi „solicitarea obligarii lui R la plata …” si la lit. c) in loc de „obligarea debitorului D.R.” se va citi „obligarea debitorului R” .

III.  La subiectul 30, (materia drept procesual civil), in toate tipurile de grile I-XI in baza precizarilor facute in timpul examenului, R este aceeasi persoana cu R.E. si P este acelasi cu PK.

ANUNT

Conform art. 12 alin. (3) teza I din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A., contestatiile cu privire la proba scrisa se pot formula in termen de 24 de ore de la comunicarea rezultatelor. Contestatiile se pot trimite la nr. de fax 021/330.12.96(7) sau se pot depune personal la secretariatul Institutului, in ziua de luni, 29 noiembrie, intre orele 9,00-16,00.

Descarca aici REZULTATE (click aici)

CHESTIONARELE DE VERIFICARE A CUNOSTINTELOR

Descarca aici chestionarele (click aici)

Grila TIP I

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Drept penal, Drept procesual penal)

Grila TIP II

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul european al drepturilor omului)

Grila TIP III

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul societatilor comercilale)

Grila TIP IV

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul muncii)

Grila TIP V

(Organizarea si organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul familiei)

Grila TIP VI

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul european al drepturilor omului, Dreptul societatilor comercilale)

Grila TIP VII

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul european al drepturilor omului, Dreptul muncii)

Grila TIP VIII

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul european al drepturilor omului, Dreptul familiei)

Grila TIP IX

(Organizarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul societatilor comerciale, Dreptul muncii)

Grila TIP X

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul societatilor comerciale, Dreptul familiei)

Grila TIP XI

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept civil, Drept procesual civil, Dreptul muncii, Dreptul familiei)

Grila TIP XII

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul european al drepturilor omului )

Grila TIP XIII

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul societatilor comercilale)

Grila TIP XIV

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul muncii)

Grila TIP XV

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul Uniunii Europene, Dreptul familiei)

Grila TIP XVI

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul european al drepturilor omului, Dreptul societatilor comerciale)

Grila TIP XVII

(Organizarea profesiei de avocat, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul european al drepturilor omului, Dreptul muncii)

Grila TIP XVIII

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul european al drepturilor omului, Dreptul familiei)

Grila TIP XIX

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul societatilor comerciale, Dreptul muncii)

Grila TIP XX

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul societatilor comerciale, Dreptul familiei)

Grila TIP XXI

(Organizarea si exercitarea profesiei de avocat, Drept penal, Drept procesual penal, Dreptul muncii, Dreptul familiei)

Descarca aici BAREMUL (click aici)

EXAMINARE COLOCVIALA

LUCRARILE PROFESIONALE PENTRU TOATE GRUPELE (GENERALE)

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

LUCRARILE PROFESIONALE DIFERENTIATE PE SERII SI GRUPE

LUCRARILE PROFESIONALE PENTRU SERIA I

Grupa 1

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 2

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 

drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 3

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 4

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

LUCRARILE PROFESIONALE PENTRU SERIA II

Grupa 1

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 2

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 3

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 4

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

LUCRARILE PROFESIONALE PENTRU SERIA III

Grupa 1

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 2

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 

drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 3

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 4

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

LUCRARILE PROFESIONALE PENTRU SERIA IV

Grupa 1

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 2

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 3

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei

Grupa 4

organizarea si exercitarea profesiei de avocat 
drept civil si drept procesual civil 
drept penal si drept procesual penal
dreptul uniunii europene
dreptul european al drepturilor omului
dreptul societatilor comerciale
dreptul muncii
dreptul familiei


TEMATICA

Organizarea si exercitarea profesiei de avocat
Drept civil
Drept procesual civil
Drept penal
Drept procesual penal
Dreptul familiei
Dreptul muncii
Dreptul societatilor comerciale

Dreptul Uniunii Europene
Dreptul european al drepturilor omului


A N U N T

I. In conformitate cu dispozițiile art. 5 din Regulamentul privind organizarea si desfasurarea examenului de absolvire a I.N.P.P.A. coroborat cu art. 1 alin. (2) lit. B din Hotararea nr. 295/15.12.2007 a Consiliului U.N.B.R. privind materiile examenului pentru dobandirea titlului profesional de avocat definitiv, in vederea sustinerii examenului de absolvire organizat in sesiunea noiembrie 2010, cursantii I.N.P.P.A. pot alege doua dintre urmatoarele materii optionale suplimentare:

1. Dreptul Uniunii Europene;

2. Dreptul european al drepturilor omului;

3. Dreptul societatilor comerciale;

4. Dreptul muncii;

5. Dreptul familiei.

Cursantii vor fi examinati la materiile optionale suplimentare enumerate mai sus numai daca pentru fiecare materie se intrunesc minim 10 optiuni. La centrele teritoriale ale I.N.P.P.A. sunt necesare minim 5 opțiuni.

Cursantii isi vor putea exprima optiunile in scris, prin completarea corespunzatoare, sub semnatura, a tabelelor intocmite de secretariatul I.N.P.P.A. pentru fiecare grupa in parte.

Cursanții din seriile I și II iși vor exprima opțiunile pana la data de 29 septembrie 2010, iar cei din seriile III și IV pana la data de 8 octombrie 2010.

II. Cursanții din anul de pregatire profesionala inițiala 2010 au obligația de a intocmi referate, conform metodologiei comunicate de lectorii titulari, la fiecare dintre urmatoarele materii:

1. Dreptul Uniunii Europene (descarca temele!)

Publicat in:
Examen absolvire INPPA
Distribuie:
Array
Data publicarii: 11 noiembrie 2010